top of page

ערכת קלפי "פעימות לב"

קלפי "פעימות לב" נוצרו בעקבות פרויקט רשת ספונטני, שסחף רבים בארץ ובעולם, משך 3 שנים, ובלי משים סייע לפתיחת הלב והתודעה, הפעים לבבות ושמר על הדופק, ההתלהבות, השמחה והאופטימיות, גם בשנים מורכבות של מגיפה וכאוס עולמי.

בערכה הדיגיטלית, 100  קלפים עם צילומים בלעדיים, מפתיעים ובלתי ניתנים לשחזור, של לבבות שנוצרו ללא הכוונת יד אדם, במרחבים שונים בסביבת החיים של כולנו.

מטרת הקלפים:

  • לעורר -  מחשבה, שיח כן ורגש

  • להוות כלי להתבוננות ולתקשורת עם ומהלב

  • לפתח תודעה, יצירתיות, אופטימיות, עין טובה ותשומת לב לסביבה ולאנשים בכל מקום ובכל עת

  • זהירות זה מדבק!  

  • נשים וגברים, בגילאי  3-90  התחילו לראות את הלבבות הפזורים סביבם ובשניות מצב רוחם עלה!😊

Meet The Team

Our Clients

bottom of page